Knjige

Autorske knjige i poglavlja u knjigama
– izdavači: MH, HAZU i NMMU

ISTAKNUTA KNJIGA

Apstraktna reproduktivna kao produktivna umjetnost

Kromatske fantazije skladatelja Aleksandra Skrjabina, slikara Alekseja Javljenskoga i pijanista Ive Pogorelića

MATICA HRVATSKA SISAK, 2015.

Ciklus eseja o kulturi i umjetnosti u kojemu autorica na primjeru kromatskih fantazija skladatelja Aleksandra Skrjabina, slikara Alekseja Javljenskoga i pijanista Ive Pogorelića traži odgovor na pitanje može li se i kada reproduktivna umjetnost smatrati produktivnom umjetnošću. Apstraktna reproduktivna umjetnost novost je u terminologiji iz područja umjetnosti, a riječ je o umjetničkoj reprodukciji kojom se originalno djelo izvodi tako da postane posve neprepoznatljivo, unatoč tomu što je u cijelosti nepromijenjeno.

Urednik: Andrija Tunjić, izdavač: Matica hrvatska Sisak (2015.). Knjiga je dostupna u Knjižnicama grada Zagreba, Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Alexej von Jawlensky Archivu u Locarnu (Švicarska), Memorijalnom mueju A. N. Skrjabina u Moskvi (Rusija) i Muzeju Norton Simon u Pasadeni (SAD). Istaknuta je na web-stranicama Alexej von Jawlensky Archiva i svjetski poznatog pijanista Ive Pogorelića. Podjednako će biti zanimljiva stručnjacima i širem krugu čitateljstva koje gaji interes za reproduktivnu umjetnost kao prostor interpretacije postojećih umjetničkih djela, a kao uporište može poslužiti drugim umjetnicima, teoretičarima i istraživačima na tom području.

— SCROLL TO READ —

„Ovakvu posvećenost radu u svome zvanju svrstavam u najviše etičke vrijednosti.“
– IVO POGORELIĆ

„Mirna Rudan Lisak svojom knjigom otvara brojna pitanja o odnosu produktivne i reproduktivne umjetnosti te daje izvrsne primjere kojima sve okreće naglavačke, a da red zapravo nije narušen. Čitalac si nužno postavlja vječno pitanje: kokoš ili jaje?“
– PROF. ZLATKO KAUZLARIĆ ATAČ, RECENZENT

„Drago mi je da u nas netko također istražuje komplicirane i teško shvatljive veze između boje i zvuka, stoga smatram da je izložba Josefa i Anni Albers u godini kad obilježavamo 100. obljetnicu osnutka Bauhausa idealan okvir za predavanje dr. Mirne Rudan Lisak.“
– DR.SC. SNJEŽANA PINTARIĆ, RAVNATELJICA MSU

„Čitajući knjigu Mirne Rudan Lisak uživao sam u savršeno izbrušenim rečenicama koje su kontemplativne poput haiku poezije.“
– JURA GAŠPARAC ZA HRT

— SCROLL TO READ —

UVOD

Interpretacije kao unutarnja nužnost umjetničkih djela

Dva moderna produktivna i jedan suvremeni reproduktivni umjetnik – na prvi pogled nema ničega zajedničkoga u djelima skladatelja Aleksandra Skrjabina, slikara Alekseja Javljenskoga i pijanista Ive Pogorelića. No u trenutku kada se odabranoj temi pristupi multidisciplinarno, percepcija prestaje biti uvjetovana jednim apsolutnim centrom pa sve perspektive postaju otvorene i bogate mogućnostima, a novi odnosi i veze uspostavljaju se u mašti jednako kao i na promatranju. Tada se prošlost, sadašnjost i budućnost prožimaju, stoga ništa više nije prepreka za sjedinjenje različitih epoha i grana umjetnosti kako bi se ostvario znanstveno-analitički kontrapunkt između triju naizgled neovisnih, a opet duboko povezanih eseja, čiji je cilj razjasniti suvremene tendencije u umjetnosti, ali i pronaći odgovor na pitanje može li se i kada reproduktivna umjetnost smatrati produktivnom umjetnošću.

Upravo je reproduktivna umjetnost poveznicom između odabranih naizgled nepovezanih umjetnika, od kojih su Skrjabin i Javljenski stvarali na prijelazu devetnaestoga u dvadeseto stoljeće, a Pogorelić je našim suvremenikom. Naime, skladatelj je Skrjabin kao diplomirani pijanist zapravo bio reproduktivnim umjetnikom koji je sve svoje snage usmjerio na stvaranje produktivne umjetnosti, slikar Javljenski svoju je produktivnu umjetničku praksu gotovo paradoksalno ostvario na počelima reproduktivne umjetnosti, a pijanist Ivo Pogorelić nikada nije izrazio želju za napuštanjem prostora reproduktivne umjetnosti, iako svojim sugestivnim interpretacijama izvornih djela kao da od reproduktivne umjetnosti želi stvoriti produktivnu umjetnost.

Otkriće poveznica između njihovih umjetničkih ostvarenja omogućilo je sintezu moderne produktivne i suvremene reproduktivne umjetničke prakse te je potaknulo dijalog između dviju grana umjetnosti – slikarstva i muzike. Inovativnim posredstvom analogija reproduktivnu je umjetnost stoga bilo moguće sagledati iz čak triju neovisnih perspektiva, što sam smatrala potrebnim jer sam primijetila da su nastojanja teoretičara i filozofa do sada bila, ali i ostala, primarno usmjerena na područje produktivne, a vrlo malo ili nimalo na područje reproduktivne umjetnosti. Premda su se neki od njih u svojim razmatranjima ipak katkad dotaknuli izvedbenih umjetnosti, količina prostora posvećenoga tim umjetnostima stvara dojam da se reproduktivna umjetnost smatra ili manje vrijednom i važnom umjetnošću, ili ona pak nije ni približno tako temeljito i sveobuhvatno istražena kao što je to produktivna umjetnost.

Prije je iznimkom nego pravilom činjenica da su se Theodor W. Adorno i Hans Sedlmayr u svojim teorijskim i filozofskim raspravama dotaknuli problema interpretacije umjetničkog djela, da se Walter Benjamin posvetio pisanju o umjetnosti u doba tehničke reprodukcije, da je Boris Groys upozorio kako kopija može postati originalom te da se Jean Baudrillard okrenuo svijetu simulacije i simulakruma. Rijedak primjer reproduktivnog umjetnika koji je pisao eseje o reproduktivnoj umjetnosti violinist je Rudolf Kolisch, čiji se rukopisi čuvaju u knjižnici Sveučilišta Harvard. Zato sam ovom zbirkom eseja brojne zatečene praznine pokušala popuniti, a određene postojeće kontroverzije u mišljenjima ukloniti.

Pritom nije izlišno pripomenuti da je danas najveći izazov utvrditi što je uopće vrijedno istraživanja jer na kraju jedne kulture koja se odavno pretvorila u civilizaciju sve su teme već obrađene na bezbroj načina – čak su iste teme obrađene primjenom identičnih znanstvenih metoda kako bi se provjerilo postoje li i kakva su odstupanja u rezultatima zasebno provedenih istraživanja. Stoga je potraga za praznim prostorom za svakoga suvremenog istraživača možda najkreativnijom komponentom njegova rada, pa ne vjerujem da ću pogriješiti ako kažem da je prije odabira teme danas nužno provesti istraživanje prije samoga istraživanja. Slijedom toga, ova je zbirka eseja filozofsko-esejističkoj formi prilagođena moja disertacija koju sam 28. lipnja 2013. obranila na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Istraživanje je bilo multidisciplinarno, njime sam povezala pet grana umjetnosti (likovnu i glazbenu umjetnost, arhitekturu, književnost i ples), kao i teoriju i filozofiju umjetnosti. Povrh toga, uspostavila sam komunikaciju na relaciji znanost – umjetnost, a takav dinamičan prijenos znanja bio je od uzajamne koristi za različite svjetove, u mojem radu ponajprije za likovnu i glazbenu umjetnost te za produktivnu i reproduktivnu umjetničku praksu. Pritom sam eksperimentirala – uvjerena da teorijom likovne umjetnosti mogu objasniti glazbenu umjetnost i obrnuto te da teorijom produktivne umjetnosti mogu objasniti reproduktivnu umjetničku praksu.

Osim što me takav pristup razmatranju različitih grana i medija u konačnici doveo do novih spoznaja o mogućim kretanjima u umjetnosti, tim sam postupkom u djelo nastojala provesti zamisao njemačkoga pjesnika Rainera Marije Rilkea, koji je maštao o mogućnosti da se jedna umjetnost prevede na jezik posve druge umjetnosti. On je pjesnički zaključio da se umjetnosti spajaju iza leđa prirode, a cijelo stoljeće prije mislilac njemačkoga romantizma Novalis fantazirao je o tome što bi se dogodilo kada bi se različiti tragovi prirode međusobno spojili i stvorili jedan posve novi i zagonetni jezik.

Može se zaključiti da je svaku sintezu moguće ostvariti iz najrazličitijih smjerova kretanja, a točku sjedinjenja svih umjetnosti gotovo su svi filozofi nakon Alexandera Gottlieba Baumgartena (od kojih su za ovu zbirku važni Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vladislav Tatarkjevič, Benedetto Croce, Theodor W. Adorno, Hans Sedlmayr i Umberto Eco) pronašli u pojmu estetike. Njihove su, ali i brojne druge interpretacije pomogle objasniti umjetnička djela tako da je postalo jasno što ta djela jesu, „kako su nastala, zašto su nastala, kako izgledaju te u kakvom su odnosu prema životu umjetnika, aktualnim stilovima i pokretima“. Sedlmayrovski rečeno, tek će u trenutku interpretacije umjetničko djelo u cijelosti ostvariti svoju sudbinu. No pritom treba imati na umu da je interpretacija a priori unutarnja nužnost svakoga umjetničkog djela jer bez nje produktivni umjetnici ne bi mogli stvoriti svoju sliku svijeta. Drugim riječima, svaka je interpretacija „objašnjenje i tumačenje koje sadrži eksplicitno gledište i stav osobe koja objašnjava i tumači,“ bilo da je riječ o interpretaciji prirode ili već ostvarenoga umjetničkog djela.

S obzirom na to da se cijela povijest umjetnosti „ponaša kao praksa pripovijedanja o umjetničkim djelima ili skupovima umjetničkih djela, dok diskurs umjetničke kritike postulira mjerila govora i prosudbe o umjetnosti,“ u svojim sam se esejima usredotočila na reproduktivnu umjetnost kao formu interpretacije koja – za razliku od filozofskih rasprava i kritičkih osvrta – nastaje kao djelo umjetnika izvođača, čija zahtjevnost proizlazi iz činjenice da u sebi osim interpretacije također nužno mora sadržavati izvorno djelo u cijelosti. Dakle, sve izvedbene umjetnosti u trenutku oživljavanja napisanoga djela u njemu pronalaze sadržaj koji u neizmijenjenom obliku bez iznimke moraju zadržati. Zato me zanimalo može li analogno apstraktnim likovnim umjetnicima – čija su platna apoteoza duha zbog koje je bez upute autora nemoguće razabrati motiv oko kojega se organizirao izraz – reproduktivni umjetnik svojom interpretacijom također postići potpunu neprepoznatljivost originala.

Potragu za apstraktnim izrazom u reproduktivnoj sam umjetnosti provela jer sam primijetila da su brojni povjesničari, teoretičari i filozofi (od kojih svakako treba istaknuti Georga Wilhelma Friedricha Hegela, Oswalda Spenglera, Arthura C. Dantoa i Hansa Beltinga) nakon slijeda svih figurativnih stilskih koncepata u apstrakciji prepoznali sam kraj zapadne umjetnosti. Naime, u trenutku kada se kultura pretvorila u civilizaciju, produktivna je umjetnost izgubila životnost prijeko potrebnu za stvaranje unutarnje nužnog oblika umjetnosti – oblika za koji Spengler kaže da u određenom povijesnom trenutku može biti takav i nikako drukčiji, stoga se postmoderna kultura i umjetnost ne opisuju kao „nova epoha poslije moderne ili kao prijelazna (trans) epoha između moderne i budućnosti, nego kao katastrofični kraj moderne.“

Ipak, zaključila sam da zapadna kultura neće posve izgubiti svoju prijašnju nužnost sve dok reproduktivna umjetnost također ne iscrpi sve svoje izražajne mogućnosti, a kako još nije izrazila sve što je tijekom povijesti izrazila kultura koje je ona sastavni dio, moja je hipoteza bila da bi danas, u suvremenom kontekstu, ponovno trebalo biti moguće pronaći apstraktni izraz, i to u obliku odjeka sebe samoga u reprodukciji vlastite produkcije.

Takva je hipoteza u suglasju sa Spenglerovim i Hegelovim uvjerenjem da umjetnost na kraju jedne kulture više ne živi u osjetilnosti, nego mnogo više u predočavanju i mišljenju o umjetnosti, pa reproduktivna umjetnost poput metaumjetnosti (analitičke umjetnosti koja govori o prirodi umjetnosti, umjetničkom radu, svijetu umjetnosti i o kulturi u kojoj nastaje), o vlastitoj kulturi možda najviše može reći upravo ponovnim oživljavanjem slijeda svih njezinih povijesnih stilskih koncepata, gdje umjetničke i estetske vrijednosti nastaju kao rezultat spoznajnih ciljeva umjetnika analitičara.

U želji da i sama svojim esejima izrazim pripadnost zapadnoj kulturi, nastojala sam se uzdići iznad svih matematičkih zakonitosti kako bih posredstvom analogija od dijalektičkih suprotnosti ostvarila novi skup vrijednosti, za koji sam očekivala da bi mi mogao pomoći da utvrdim granice, otkrijem uzroke i veze te stvorim širu sliku iznad posebnosti detalja. Jer filozofiju nakon analize zanima samo konačna sinteza, pa sam na tom putu svaki razmatrani fenomen rastavila na njegove dijalektički polarizirane elemente kako bih u konačnici od prijašnjih nepovezanosti stvorila novu kreativnu cjelinu.

Osim toga, u svakom sam eseju potaknula komunikaciju između dviju dijametralno različitih grana umjetnosti kako bih ispitala mogu li se razvojni procesi, teorijski koncepti i instrumenti iz jednoga umjetničkog područja primijeniti na posve suprotno umjetničko područje. U skladu s time, u mojim se esejima sve zbiva u stalnom razvoju teza, antiteza i sinteza u okviru jedinstva i borbe suprotnosti, skokovita prijelaza kvantitete u novu kvalitetu uz negaciju negacije, i zato je KAO, izgovoren ili prešućen, za mene kao i za francuske nadrealiste „najzanosnija od svih riječi, jer preko njega se odmjerava moć ljudske imaginacije i odigrava najviša sudbina duha. Metafora i usporedba nezamjenjivo su prometalo analogijskog mišljenja, a pored njih sve figure, što ih nabraja retorika, zapravo su nevažne“.

Na tom sam počelu u prvom eseju pod naslovom Mistični akord Aleksandra Skrjabina kao marioneta Heinricha von Kleista u međuodnos dovela niz antipoda kako bih na konkretnom umjetničkom primjeru provela analizu cijele zapadne produktivne umjetnosti. Taj je esej i najopsežniji, pa sam sve svoje spoznaje kasnije mogla prenijeti na preostala dva istraživanja. U tom sam procesu razum prepustila mašti te sam sparivanjem žestokih suprotnosti težila spoznaji prividno nemoguće stvarnosti, zato što se sraz između marionete i akorda odvija u sukobu za umjetnika dvaju podjednako bitnih područja: realnoga svijeta fizičkoga tijela i imaginarnoga svijeta umjetničkog djela.

Budući da je suvremena reproduktivna umjetnost okosnicom čitave zbirke, vlastitu sam produktivnu aktivnost odlučila učiniti reproduktivnom, stoga prvi esej u maniri reproduktivnih umjetnosti u sebi sadržava izvorni Kleistov dijalog O marionetskom kazalištu, a sve što se u znanstveno-umjetničkom smislu oko njega zbiva sublimira moju interpretaciju i izvornoga Kleistova teksta i odabrane Skrjabinove tonske cjeline. Iz tog je razloga Kleistova anegdota jedina vizualno izdvojena kurzivom.

Estetiku, pratiteljicu umjetnosti, proučavala sam kao jednu od brojnih filozofija koje slijede načelo univerzalnosti. Promišljala sam o tome zašto je čovjek osuđen na fragmentarnost vlastita shvaćanja te u kakvoj je vezi ta ograničenost s pojmom ljepote. Istraživala sam metode kojima se umjetnici koriste kako bi vlastitim djelima iskazali svoje mišljenje o svijetu te nastojala razjasniti može li se umjetnost ikako osloboditi mimeze – čovjekove potrebe za oponašanjem prirode. Muzičkom sam se proporcijom koristila kao očitovanjem najvišeg Reda primjenjivog na sva područja umjetnosti uopće, a kasnijim sam uvođenjem kompleksnijih odnosa na razini harmonije i figure u pokretu problematiku svjesno zakomplicirala, u namjeri da na primjeru jedne marionete i jednoga muzičkog akorda rasvijetlim što se doista događa u trenutku kada se očituju najviši Zakon i Red.

Povezujući znanje iz područja znanosti i brojnih grana umjetnosti pronašla sam središte nove perspektive te izoštrila pogled na odabrane povijesne mijene paradigme, i to u trenutku kada ulaze u krizu. Stoga se u tom smislu svaki razmatrani pojam može smatrati još jednim mojim korakom na putu od antike pa sve do danas. Takav pristup omogućio mi je analizu postupaka modernih umjetnika, kojom sam objasnila što je za njih klasična umjetnost, sve kako bih na temelju prošlosti i sadašnjosti u konačnici pokušala ustvrditi zašto se danas još jedino reproduktivna umjetnost može smatrati unutarnje nužnim oblikom umjetnosti.

U drugom sam eseju pod naslovom Muzički ikonostas slikara Alekseja Javljenskoga na primjeru jednoga produktivnog umjetnika – koji se u svom radu oslanjao na sva počela reproduktivne umjetnosti – nastojala istaknuti temeljne razlike između produktivne i reproduktivne umjetničke prakse, ali i otkriti mogu li se i uz koje kompromise na umjetničko područje slikarstva primijeniti određeni muzički instrumenti. Riječ je o interdisciplinarnom pogledu na slikarstvo ostvareno tehnikom kromatskoga nijansiranja u serijama djela maloga formata, za koje je Javljenski u svojim memoarima napisao da je nastalo kao izraz njegove želje da likovnim jezikom prikaže muzičku harmoniju svijeta.

Vođena umjetnikovim riječima, njegove sam kompozicije boja dešifrirala i provjerila skrivaju li se unutar njegovih slika doista muzički akordi. Tim sam postupkom također ispitala mogu li dvije komplementarne umjetnosti jedna drugoj komplimentirati, odnosno može li arhitektonska statičnost harmonije oblika pridonijeti muzičkoj dinamičnosti cjelovitih slikarskih serija. To je bilo nužno kako bih otkrila u kojim je sve slojevima svoje umjetnosti Javljenski ostvario ritam, harmoniju i melodiju, usprkos tvrdnji Vasilija Kandinskog da slikar sav sadržaj svoga djela gledatelju prenosi u jednom trenutku.

Pritom me zanimalo u kojoj su mjeri interpretacije kustosa te muzejska i galerijska izlagačka praksa presudni za prenošenje poruke koju umjetnici upisuju u svoja djela, s obzirom na to da moderna i suvremena umjetnost često ovise o tumačenju nekoga drugoga, a ne umjetnika, kako bi se uopće mogle prikazivati kao umjetnost. Na samom sam kraju konfrontirala izvorna umjetnička djela i njihove kopije, jer sam primijetila da tehnička reprodukcija katkad recipijentu može reći više čak i od samih originala.

Obogaćena spoznajama iz prijašnjih dvaju istraživanja, u trećem sam se eseju pod naslovom Pogorelićeva reproduktivna umjetnost kao kraj zapadne kulture posve posvetila reproduktivnoj umjetnosti, koja na najvišem stupnju civilizacije možda još jedina može ostvariti posve nov i originalan umjetnički izraz. Kako bih što temeljitije istražila prijelaz iz figurativne forme u apstrakciju, u prvom sam dijelu eseja na temelju teorijskih rasprava Wilhelma Worringera uspostavila razliku između pojmova uživljavanja i apstrakcije te sam nastojala ustvrditi zbog čega, gdje i kada se apstraktni izraz javlja u likovnoj umjetnosti zapadne kulture. Analizirala sam metode kojima su umjetnici stvarali taj izraz te promišljala o tome zašto se on smatra simptomom kraja zapadne umjetnosti.

U drugom sam dijelu eseja zatim sve navedeno pretvorila u polazišnu točku potrage za istim fenomenima u reproduktivnoj umjetnosti, u kojoj još nije zabilježena mogućnost praćenja epohalnih stilskih obilježja. Istodobno sam se poslužila filozofijom muzike dvadesetoga stoljeća, koju sam s teorijskim pretpostavkama iz područja likovnih umjetnosti primijenila na područje reproduktivne umjetničke prakse, jer sam na temelju analize produktivne umjetnosti pretpostavila da bi reproduktivna umjetnost na vrhuncu svoje kreacije također u konačnici morala ostvariti apstraktni izraz.

Na tom sam putu očekivala da ću rasvijetliti što reproduktivna umjetnost znači produktivnoj, može li i ona doista iskazati težnju prema apstrakciji, na koje sve načine te može li se pijanista Ivu Pogorelića smatrati apstraktnim reproduktivnim umjetnikom. Zbog toga je bilo nužno ustvrditi je li u reproduktivnoj umjetnosti, kao interpretaciji ograničenoj konkretnim vizualnim, notnim ili nekim drugim tekstom, moguće i do koje mjere postići neprepoznatljivost originala, odnosno može li reproduktivna umjetnost unatoč svim svojim ograničenjima također biti smatrana produktivnom umjetnošću. Pritom sam objasnila i zašto se današnji duh vremena može smatrati visokoreproduktivnim, čak koproduktivnim, čime sam svoje istraživanje povezala sa suvremenim kontekstom.

Ova zbirka nastala je kao rezultat triju zasebnih, ali u primjeni metode na rad triju međusobno neraskidivo povezanih istraživanja, a sva su tri eseja pojedinačno već objavljena u časopisu za književnost, kulturu i znanost Riječi Matice hrvatske Sisak. Igrom slučaja objavljeni su kronološki obrnutim redoslijedom te u ponešto izmijenjenoj verziji, tako da je Apstrakcija u reproduktivnoj umjetnosti kao kraj zapadne kulture objavljena u broju 1-2 iz 2012. godine, Muzički ikonostas slikara Alekseja von Javljenskoga u broju 3-4 iz 2012. godine, a Mistični akord Aleksandra Skrjabina kao marioneta Heinricha von Kleista objavljen je u broju 1-4 iz 2014. godine.

Na kraju, još samo želim istaknuti da je svrha ovoga rada u originalnom doprinosu izvornom znanju na način da se pronađe, objasni, ali i ostvari suvremena praksa umjetničke reprodukcije, koja iskazuje iste pristupe apstrakciji kakve je produktivna umjetnost očitovala prije više od stotinu godina. U tom je smislu ovo moje autorsko djelo zapravo refleksivno tijelo jer sam u njega ugradila mnoge svoje spoznaje o umjetnosti koje sam stekla tijekom dosadašnjeg života.

Ptica-naslovnica6
—  SCROLL TO READ  —

René Miković

Halucinantne melankolije – izložba i publikacija
NACIONALNI MUZEJ MODERNE
UMJETNOSTI, 2023.

René Miković, zagrebački likovni umjetnik koji je studirao, živio i radio u Nizozemskoj, kao da je nakon prerane smrti zaboravljen, samo da bi nakon više od četvrt stoljeća ponovno bio otkriven. Pa ipak, u trenutku kad su gotovo sve teme već obrađene na bezbroj načina, rijetkost je pronaći djelo čija relevantnost polaže ispit vremena, iako je malo ili nimalo poznato ne samo domaćoj publici nego i profesionalcima kojima je obrađivanje i valoriziranje hrvatske umjetnosti svakodnevicom. Ono poziva na izvorni uvid i originalnu interpretaciju, čime utjelovljuje jedva dostižni ideal suvremenih istraživača, ali i ustanova posvećenih zaštiti, očuvanju i promicanju nacionalne kulturne baštine. Tako prva Mikovićeva samostalna izložba, osim što u Galeriji Josip Račić posthumno predstavlja njegovo sve do danas posve neistraženo djelo, postaje trajnim doprinosom hrvatskoj kulturi i umjetnosti jer kao polazišna točka može poslužiti budućim interpretacijama Mikovićeva nevelikog, ali iznimno zanimljivog i moćnog opusa.

Urednici: Branko Franceschi i Mirna Rudan Lisak, izdavač: Nacionalni muzej moderne umjetnosti. Knjiga će podjednako biti zanimljiva stručnjacima i širem krugu čitateljstva koje gaji interes za interpretacije umjetničkih djela, a kao uporište može poslužiti drugim istraživačima i interpretima Mikovićeva djela.

—  SCROLL TO READ  —

SAŽETAK

Halucinantne melankolije

Rene Miković…

Knjige-Stephan-Lupino-FIN-KON2
—  SCROLL TO READ  —

Stephan Lupino

Umjetnost u vrtlogu strasti, nemira i napetosti –izložba i monografija
HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, 2021.

U Gliptoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 8. srpnja do 20. kolovoza 2021. održana je izložba kiparskih, slikarskih i fotografskih umjetničkih ostvarenja Stephana Lupina – hrvatskog umjetnika međunarodno prepoznatoga po fotografijama New Yorka ’80-ih godina prošlog stoljeća. Po zatvaranju izložba je gostovala u Sisku, Vukovaru, Osijeku i drugima hrvatskim gradovima. Autorica izložbe i monografije objavljene na hrvatskom i engleskom jeziku je Mirna Rudan Lisak.

Glavni urednik: akademik Đuro Seder, izdavač: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Knjiga je dostupna u Gliptoteci i Knjižnici HAZU. Podjednako će biti zanimljiva stručnjacima i širem krugu čitateljstva koje gaji interes za interpretacije umjetničkih djela, a kao uporište može poslužiti drugim istraživačima i interpretima Lupinova djela.

—  SCROLL TO READ  —

„Nitko nije ušao u dubinu i srž moje umjetnosti kao Mirna Rudan Lisak. Ponekad je vidjela više čak i od mene, što je mojem radu dalo novu dimenziju i interpretaciju. Tako sam cijelu svoju seriju naslovljenu Lady Corona zbog Mirnine interpretacije preimenovao u Ondine shvativši kako doista nalikuje slavnoj vodenoj nimfi iz europske mitologije, koju su opjevali mnogi veliki umjetnici.“
– STEPHAN LUPINO

„Svojim je interpretacijama umjetničkih djela Mirna Rudan Lisak ponovno uspjela spojiti nespojivo: ovaj put Lupinovu je umjetnost sjedinila s književnošću francuskih nadrealista i njihovim najistaknutijim predstavnikom Comteom de Lautréamontom, kao i Wagnerovom i Ravelovom muzikom.“
– JURA GAŠPARAC ZA HRT

—  SCROLL TO READ  —

SAŽETAK

Apokalipsa na tragu distopijskog nadrealizma

Stephan Lupino u svijetu je prepoznat po fotografijama New Yorka ’80-ih godina prošlog stoljeća. Uz te su fotografije njegovi briljantni portreti, aktovi i modne fotografije objavljeni u prestižnima svjetskim časopisima kao što su Photo, Zoom, Vogue, King, Max, Playboy, L’Europeo, L’Espresso, Per Lui i mnogim drugima. Nemoguće je ne biti impresioniran plejadom slavnih koje je studijski portretirao – bili su to Billy Idol, Bryan Ferry, članovi grupe The Ramones, Frank Zappa, Malcolm McLaren, Grace Jones, Pelé, Joe Strummer, Rupert Everett, Terence Stamp, Malcolm Forbes i mnogi drugi. Pa ipak, u središtu njegove pozornosti oduvijek je bila i ostala snažna i emancipirana žena koja bez iznimke u sebi nosi nešto lutalački i nezemaljsko: njezina je zagonetnost u umjetnikovim očima stvorila mitsko biće, nikako ono koje poput Picassa treba uništiti, već ideal trajno uzdignut na pijedestal, odakle nikad nije prestala svijetliti u golemu Lupinovu umjetničkom opusu.

Budući da su Lupinova djela permanentni nositelji prijelomnih trenutaka širih razmjera, po povratku u Hrvatsku u vrijeme Domovinskog rata učinio je začudan zaokret kako bi se nakon uzbudljive njujorške umjetničke i noćne scene ciklusom Moji anđeli posvetio teško bolesnoj djeci kao metafori umiranja, tuge i nestajanja. Potom je išao još dalje te je odbacio i fotografiju ne bi li se u području kiparstva i slikarstva ponovno vratio motivu smatrajući da njime još uvijek ima nešto reći ako u njega ugradi sve spoznaje stečene u multikulturalnoj sredini te umrežavanjem različitih umjetničkih grana i medija kreira vlastiti umjetnički izraz. Čim je proširio područje svojeg djelovanja nastao je lupinizam – njegov vlastiti umjetnički pravac, pod čijim okriljem svako djelo nosi snažan pečat umjetnikove osobnosti.

Lupinovo stalno iskakanje iz tračnica isijava vječnom jurnjavom kako bi u jednome proživio nekoliko života, a na tom putu on neprestano iznenađuje svojim inovacijama i kreacijama dajući odgovore na svijet u kojem živimo. Zamijenivši posljednjih petnaestak godina fotografski aparat motornom pilom, čekićem, dlijetom, brusilicom, teškim i starim hrastovim drvom, željezom, broncom, stijenama i drugim robusnim materijalom, njegov prvi iskorak iz fotografije bio je u dizajn unikatnog namještaja, od kojega se osobito ističu monumentalni stolci- prijestolja posvećeni brojnim vladarima u širokome rasponu od Julija Cezara i Kleopatre, preko kralja Arthura, Napoleona Bonapartea, bana Josipa Jelačića, Georgea Washingtona i kraljice Elizabete, do Tita i Mao Ce-tunga, a nije zaobišao čak ni Vladimira Putina.

Pa ipak, za Lupinova je djela nedovoljno reći da vibriraju tek povijesne i aktualne rezonance vremena. Budući da je kao umjetnik duboko uronjen u stvarnost, on nizom svojih tematski povezanih ciklusa Peti element, Drugi svijet, Apokaliptični svijet i Kataklizma također smiono navješćuje svijet koji tek dolazi, u kojemu unatoč sumornoj stvarnosti on vidi ljepotu čak i kad likovnim jezikom progovara o apokalipsi na tragu distopijskog nadrealizma, u čijem se prostoru odigrava bespoštedna borba između dobra i zla. Kako pritom smatra da se zlo što ga je svijetu nanio čovjek ne može razvrgnuti, nije neobično da su mnoge njegove vitke skulpture sama personifikacija opakosti.

Anticipacija je to budućnosti oblikovana u drvetu i metalu te oslikana na reljefnim platnima ispunjenima uznemirujućim likovima anatomski sličnima čovjeku u nadrealnom i postapokaliptičnom okruženju, no kako su njihovi osjećaji u cijelosti oslobođeni mržnje, u njima nema ni ljubavi, pa usprkos prigušenom erosu unisono zrače distanciranošću, otuđenošću i samoćom. Od toga je nastao zaseban Lupinov umjetnički svijet karakterističan po ozračju strepnje i tajnovitosti, u kojemu njegova djela balansiraju između erosa i thanatosa, očaja i nade, svjesnoga i nesvjesnoga, stalnoga i promjenjivoga, stvarnoga i izmaštanoga, istine i zablude.

Upravo je ta neobična lautréamontovska ambivalentnost omogućila smjestiti Lupinov opus u prostor i vrijeme kako bi ova monografija iznjedrila neočekivane analogije s drugim umjetnicima iz posve različitih umjetničkih grana i medija, ali i nekih posve drugih epoha, bacajući tako novo i originalno svjetlo na njegovo stvaralaštvo. Naime, po Lautréamontu je riječ o „duhovnim preletima u dugoj spirali vremena koji uznemiruju san sebi sličnih“, a u tom vrtlogu – koji je u umjetnikovim očima iznjedrio ocean kao prebivalište samog kneza tame – Lupino se poput francuskih nadrealista odrekao antike čak i onda kad progovara o njoj.

Njegove dinamične siluete podjednako pripadaju i zračnome i podvodnom svijetu preobražavajući se u mitološko-alegorijske motive koji – kao u Agoniji anđela ili mitskoj Ondine – često padaju umjesto da se uzdižu: riječ je o autentičnoj europskoj mitologiji iz koje potječe srednjovjekovna estetika Lupinovih arhaično-futurističkih monumentalnih djela, a kako ona nastaju iz teškoga, muževnog materijala, njegovi robusni križevi zrače viteštvom, dok izdužene skulpture nalik ranogotičkima lebde hodajući na prstima poput balerina, bolno svjesne da će čovjek demonima uvijek bacati samo anđele. No upravo će vječni sraz raja i pakla iznjedriti Vatrenog anđela, dok će antička Venera, rođena iz mora, u umjetnikovoj interpretaciji dobiti krila i konačno uteći oceanu odletjevši u beskraj nebeskog plavetnila.

Brojne drvene skulpture nastale u istom razdoblju imaju aplicirane metalne dijelove te su najčešće posvećene ženi kao pravoj vitezici, jer Lupino je dovoljno iskusan da zna kako je svijet primarno stvoren za muške osvajačke pohode, dok je ženi ostavljeno osvajati osvajača, i možda su zato njegove apstrahirane skulpture uvijek u borbenom oklopu štiteći istodobno svu složenost ženskog bića. Osim toga, na svojem umjetničkom putu on kreira sintezu zraka, vode, zemlje i vatre vraćajući nas u pandemiji koronavirusa praiskonskim elementima, da bi na pragu izlaska iz svjetske krize u ženi ponovno pronašao izvor nade i ljubavi.

Tako u današnjem svijetu, u kojemu po njemu nema istinske ljubavi osim izvorne majčinske, on oblikuje Majku hraniteljicu, Madonu i dijete te Ženu maslinu pokazujući da ni u jednom trenutku ne možemo pobjeći vlastitoj podsvijesti, u kojoj – ma koliko stari bili – uvijek smo u majčinu krilu. Ipak, s obzirom na to da upravo umjetnici moraju prednjačiti u duhovnosti, spomenuti su majčinski motivi Lupina vratili sakralnim temama, od kojih Posljednja večera treperi na platnu velikih dimenzija kako bi od morskog kolorita i podvodnog loma svjetlosti oblikovao Kralja nebeskoga i dvanaest njegovih apostola vrativši tako ocean praiskonskoj dobroti.

Čak ni u prošlosti nije bilo mnogo umjetnika poput Stephana Lupina kojemu je svaki izbor oduvijek bio pitanje života i smrti, svojstveno svima koji se ne mire prosječnošću. No upravo je zato uzbudljivost njegove umjetnosti analogna nepredvidljivosti njegova života, a iznad svega trebalo je hrabrosti nekoliko puta samoga sebe rušiti sa svjetskog vrha na samo dno, među početnike, da bi nakon što se stropoštao svaki put spremno ustao. Lupinizam je, stoga, u svojim nasrtajima na uživatelja baš poput oceana, jer svakim svojim stvaralačkim činom on poput vala proždire prethodni odlažući ga u najdubljim zakutcima svoje mračne nutrine ne bi li na svjetlost uvijek iznova iznjedrio nešto posve novo i neočekivano, što se u svojoj biti sastoji od fosforne pjene i slavljenja života u svoj njegovoj veličanstvenosti. Stil je to koji stil nije, jer kad bi kao u prošlosti on i dalje bio estetskim načelom, umjetnik bi izgubio apsolutnu stvaralačku slobodu, a publika bila prikraćena za ples na površini, čiji istrzani ritam stalno donosi obrat podsjećajući nas kako je malo umjetnika tako smiono svakim svojim postupkom odbacivalo sve što je prije toga posjedovalo. Budući da je lupinizam proizišao upravo iz umjetnikova života, jedno je sigurno: Lupino se nikad neće nasukati na svojoj umjetničkoj zadaći.

Domovini7
—  SCROLL TO READ  —

Domovini ’20

Poglavlje: Antika u temelju zapadne misli – Fabijanićev povratak iskonu
HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, 2021.

Monografija Domovini ’20 donosi kronologiju od početne zamisli do realizacije Spomenika Domovini, kojemu je autor arhitekt Nenad Fabijanić. Snješka Knežević, Danko Plevnik, Ivo Babić, Zvonko Pađan, Mirna Rudan Lisak i Joško Belamarić autori su tekstova o genezi, mjestu, obilježju, simbolici, putu od naroda do nacije, povratku iskonu, likovnosti i višeznačnosti memorijala. Bogato ilustrirana, monografija slikom i riječju donosi detaljan prikaz rađanja ideje, nastanka i realizacije memorijala oblikovanoga u ime sjećanja.

Urednik: Nenad Fabijanić, izdavač: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Knjiga je dostupna u Knjižnici HAZU i Knjižnicama grada Zagreba te će podjednako biti zanimljiva stručnjacima i širem krugu čitateljstva koje gaji interes za arhitekturu spomeničke i kulturne baštine kao prostoru interpretacije Domovine, Države i Žrtve, stoga kao uporište može poslužiti drugim umjetnicima, teoretičarima i istraživačima na tom području.

—  SCROLL TO READ  —

„Fabijanićev spomenik nosi dvije poruke. Jedna je “in perpetuam memoriam” (na trajni spomen) teškim ratnim vremenima i palim žrtvama, a drugi je “memento, homo” (sjeti se, čovječe) da je nastala nova slobodna država jednoga naroda i gledaj otvoreno u budućnost. Prva je ostvarena metaforičkim elementima – vodom, zrakom i vatrom, a druga arhitektonskim artefaktima – zidom i portalom, prolazom u tu budućnost. Iako je moguće osjetiti gotovo ibsenovsku dramatičnost u izmjenjivanju raznih psiholoških stanja, autor je postigao prepoznavanje dominantne uloge optimizma i vjere u budućnost, kroz gotovo djevičansku čistoću svojih formi…”
– ZVONKO PAĐAN

—  SCROLL TO READ  —

IZVADAK IZ POGLAVLJA

Antika u temelju zapadne misli: Fabijanićev povratak iskonu

Rijetka su pitanja koja u sebi kriju toliku dvoznačnost da je bilo koji, čak i dijametralno suprotan odgovor na njih točan – bio on „da“ ili „ne“. U takvim se pitanjima zrcali sva dvoličnost svijeta, a jedno od njih svakako jest „je li antika dio zapadne kulture, samim time našom kulturom, ili ona ipak to nije?“ Ako jest, kako je postala njezinim dijelom i zašto se smatra kolijevkom naše civilzacije, jer nemoguće je ne zapitati se je li tijekom povijesnog razvitka u nekom trenutku uopće moguće pretvoriti se u sasvim drugu kulturu? Pa ipak, unatoč tomu što takav slučaj u povijesti nikad nije zabilježen, često se čudimo srednjem vijeku nazivajući ga „mračnim“ kao da je riječ o nekakvome ikarovskom padu, gotovo na razini zaborava vlastitih mogućnosti i postignuća, a ne o sasvim novom početku. Nikad se prije ni jedno rađanje kulture nije smatralo mračnim – ni ono babilonske, egipatske, kineske, indijske, meksičke, klasične (antičke), arapske (islamske), pa ni ruske kulture – samo su prvi koraci zapadne kulture obavijeni nerazumijevanjem čak i od samih zapadnjaka, koji često ni danas ne mogu shvatiti kako je poslije rascvjetane antike bilo moguće stropoštati se u „mrak“ nesvjesnosti – tminu iz koje će strah od smrti, u trenutku dok se duša nove kulture još budi, kreirati svoj prasimbol kao izraz vlastita doživljaja svijeta. Za antiku će taj prasimbol biti u sebe zatvoreno tijelo, dok će za zapadnu kulturu on biti sasvim suprotan bezgraničan, beskonačan prostor.

Možda ova zbrka svoje podrijetlo ima u višestoljetnoj zabludi da je cijela povijest čovječanstva linearnog karaktera, dakle obilježena vječno uzlaznim kretanjem od staroga, preko srednjega, sve do novoga vijeka. No za nekolicinu filozofa (Goethe, Nietzsche, Spengler) ništa nije dalje od istine, jer oni drže da su kulture poput živih bića, čije je trajanje identično njihovu životnom ciklusu. Upravo na svojem vrhuncu, u fazi civilizacije, one bez iznimke neopozivo umiru prepuštajući svoj prostor i vrijeme posve drugim kulturama. Na tom je putu antika imala ludu sreću da je kultura koja je zaposjela njezin prostor „neosporno kultura volje, što će se pokazati sinonimom za eminentno historijsku sklonost njezine duše.“ Kad takva kultura, koja se zbog svojih osvajačkih aspiracija još naziva i faustovskom kulturom, u renesansi otkrije umjetnička djela svoje prethodnice, ona podiže zastor dopuštajući da je „s posve nepoznate pozornice zapuhne neki hladan vjetar kao s drugoga svijeta – sa svijeta besmrtnosti i velikih repertoara.“

Antika se tada zapadnom čovjeku predstavila kucajući mu poput Mozartovog Commendatorea na Don Giovannijeva vrata; imaginacija je to koja se i danas čuje, opsjena koja poput Commendatorea pjeva, a analogno kamenom gostu na Don Giovannijevoj večeri, cijela se antika prometnula u kamenoga gosta na zapadnom putu prema beskonačnosti, jer prošlost koju se nije posjedovalo smjesta je trebalo izmisliti, pronaći ili čak oteti. Naime, zapadni je čovjek pateći od čežnje prema beskonačnosti već u začetku vlastita postojanja shvatio da za stvaranje kulture treba djelovati tisuću godina, a kako je u renesansi uvidio da je tih tisuću godina trenutak koji je upravo prisutan, smjesta se odlučio u njega ubaciti. Upravo mu je taj skok osigurao besmrtnost i zato je posve pogrešno tumačiti da je renesansa bila protupokret gotici: ništa nije sličnije gotici od renesanse, riječ je tek o dvjema dijalektičkim suprotnostima koje pripadaju cijelom Zapadu, s time da distinkcija proizlazi iz toga da je gotika prisvojila beskonačan prostor, a renesansa beskonačno trajanje u vremenu. Zato bi oduzimanje antike zapadnom čovjeku bilo analogno brisanju svih negativnih brojeva iz njegova koordinatnog sustava tvoreći tako od njega tek polovičnog čovjeka, s obzirom na to da faustovski duh jednostavno ne postoji ako u svakom trenutku ne ostvaruje sintezu i prošlosti i sadašnjosti i budućnosti istodobno. A prostor koji je zaposjeo svojim pohodima – bilo znanstvenim, umjetničkim, arheološkim ili vojnim – nije bio ograničen samo na svijet vidljiv oku, već je otkrićem mikroskopa i makroskopa, u začudnoj podudarnosti između mikro i makrokozmosa, trajno imao pogled usmjeren prema zvijezdama.

Uskoro nova knjiga!

Zbirka eseja u kojoj u međuodnos dovodim arhitekturu, književnost i muziku, stoga se nadam da će ponovno iznenaditi novim i neočekivanim analogijama koje su neizbježan dio mojih istraživanja u kojima ispitujem mogu li se razvojni procesi, teorijski koncepti i instrumenti jedne grane umjetnosti primijeniti na posve različito umjetničko područje

{

Ovakvu posvećenost radu u svome zvanju svrstavam u najviše etičke vrijednosti.

– IVO POGORELIĆ

Mirna Rudan Lisak svojom knjigom otvara brojna pitanja o odnosu produktivne i reproduktivne umjetnosti te daje izvrsne primjere kojima sve okreće naglavačke, a da red zapravo nije narušen. Čitalac si pritom nužno postavlja vječno pitanje: kokoš ili jaje?

– PROF. ZLATKO KAUZLARIĆ ATAČ, RECENZENT

Drago mi je da u nas netko također istražuje komplicirane i teško shvatljive veze između boje i zvuka, stoga smatram da je izložba Josefa i Anni Albers u godini kad obilježavamo 100. obljetnicu osnutka Bauhausa idealan okvir za predavanje dr. Mirne Rudan Lisak.

– DR.SC. SNJEŽANA PINTARIĆ, RAVNATELJICA MSU

Čitajući knjigu Mirne Rudan Lisak uživao sam u savršeno izbrušenim rečenicama koje su kontemplativne poput haiku poezije.

– JURA GAŠPARAC ZA HRT

{

O apstrakciji

Apstrakcija je čežnja prema beskonačnosti i savršenstvu.
– Mirna Rudan Lisak

O interpretacijama

Sugestivne interpretacije od postojećega mogu stvoriti novo umjetničko djelo.
– Mirna Rudan Lisak

O tonovima i bojama

Nijansa je u slikarstvu ton boje, dok je u muzici obrnuto – nijansa je boja tona.
– Mirna Rudan Lisak

O kraju umjetnosti

Konačni kraj zapadne umjetnosti odjek je sebe samoga u reprodukciji vlastite produkcije.
– Mirna Rudan Lisak

{

Nitko nije ušao u dubinu i srž moje umjetnosti kao Mirna Rudan Lisak. Ponekad je vidjela više čak i od mene, što je mojem radu dalo novu dimenziju i interpretaciju.

– STEPHAN LUPINO

Svojim je interpretacijama Mirna ponovno uspjela spojiti nespojivo: ovaj put Lupinovu je likovnu umjetnost sjedinila s književnošću francuskih nadrealista i njihovim najistaknutijim predstavnikom Comteom de Lautréamontom, kao i Wagnerovom i Ravelovom muzikom.

– JURA GAŠPARAC ZA HRT